Zateplené fasády

Zateplené fasády provádíme v následujícím rozsahu:

  • Montáž, demontáž vlastního lešení
  • Bourací práce  – odsekání stávajícího omítky stěn ( u rekonstrukcí )
  • Manipulace se sutí nakládání suti na dopravní prostředky, odvoz suti na skládku, poplatek za skládku
  • Příprava podkladu ( vyrovnání povrchu ), zakrytí výplní otvorů ( oken, dveří ) folií
  • Montáž kontaktního zateplovacího systému na bázi polystyrenu nebo z desek z minerální plsti
  • Provedení omítky stěn, podhledů z různých druhů omítkovin např. silikátové, syntetické, minerální atd.
  • Penetrace a barevný nátěr omítek ( pokud již není dodávána probarvená omítkovina )
  • Omítky provádíme v různých zrnitostech ( jemnozrnné, hrubozrnné ), škrábané, drásané, česané atd.