Kompletní (na klíč)

Jako jednu ze základních služeb naší firmy poskytujeme dodávku stavby základů až po finální úpravy interiérů.

Tato služba zákazníkovi obsahuje následující práce a dodávky :

  • Základní ( hrubá ) stavba
  • Povrchové úpravy ( obklady, omítky, podlahy atd.)
  • Koordinace dodávek jednotlivých profesí ( elektroinstalace, topení, voda, plyn ) včetně jejich zajištění
  • Konzultace s autorem projektové dokumentace, investorem, stavebním dozorem
  • Shromažďování veškerých certifikátů, zajištění potřebných revizních zpráv, záručních listů apod.
  • Předání stavby, nahlášení změn projektantovi pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby