Obklady

Obklady stěn provádíme v následujícím rozsahu

  • Bourací práce  – odsekání stávajícího obkladu stěn nebo omítky ( u rekonstrukcí )
  • Manipulace se sutí nakládání suti na dopravní prostředky, odvoz suti na skládku, poplatek za skládku
  • Příprava podkladu pod obklady
  • Montáž obkladů, dekoračních pásků, rohových a ukončovacích lišt
  • Dodávka obkladů dle výběru investora
  • Spárování obkladů