Bourací práce

Pro investory a dodavatele vyšších stavebních celků zajišťujeme bourací práce

  • Tato služba zákazníkovi obsahuje následující práce a dodávky
  • Bourací práce postupným rozebráním celých objektů
  • Bourací práce v rámci rekonstrukcí pouze částí objektů
  • Manipulace se sutí nakládání suti na dopravní prostředky
  • Odvoz suti na skládku, poplatky za skládku