Klasické fasády

Klasické fasády provádíme v následujícím rozsahu:

  • Montáž, demontáž vlastního lešení
  • Bourací práce – odsekání stávajícího omítky stěn ( u rekonstrukcí )
  • Manipulace se sutí nakládání suti na dopravní prostředky, odvoz suti na skládku, poplatek za skládku
  • Příprava podkladu ( jádro ), zakrytí výplní otvorů ( oken, dveří ) folií
  • Provedení omítky stěn, podhledů z různých druhů omítkovin ( CEMIX, Hasit, břizolit apod.), sanační omítky, dodávka a montáž rohovníků
  • Případné štukování
  • Penetrace a barevný nátěr omítek ( pokud již není dodávána probarvená omítkovina )
  • Omítky provádíme v různých zrnitostech ( jemnozrnné, hrubozrnné ), škrábané, drásané, česané atd.